สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาการจัดการสัมพันธ์ครั้งที่ 27

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาการจัดการสัมพันธ์ครั้งที่ 27 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563
และส่งทีมเข้าแข่งขันตอบปัญหาทักษะด้านเศรษฐศาสตร์จำนวน 2 ทีม ได้แก่
ทีม 1 น.ส.สุนิสา ณะราศรี และ น.ส.ปิยะมาศ ถนอมสัตย์
ทีม 2 น.ส.บัณฑิตา สุทธิกุล และ. น.ส.กรรณิกา กาวน
ผลการแข่งขันปรากฎว่า ทีม 2 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผู้แข่งขันทั้งหมด 6 ทีม ทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีและชื่นชมมา ณ โอกาสนี้