สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์จัดอบรมเรื่องการใช้ Social Media สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการ เสริมสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ หัวข้อการใช้ Social Media สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ ในวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยได้รับเกียรติจาก คุณธรรมสรณ์ นิยมรัตน์จรูญ เจ้าของธุรกิจร้าน ตะโขนคอฟฟี่ เป็นวิทยากร