โครงการเศรษฐศาสตร์สร้างเครือข่ายกับสถานศึกษา Econ to school

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จัดโครงการเศรษฐศาสตร์สร้างเครือข่ายกับสถานศึกษา Econ to school
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 โดยการทำกิจกรรมให้ความรู้การลงทุนทางการเงินด้วย platform ที่ทันสมัย
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ณ โรงเรียนวรราชวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย
#เศรษฐศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด #มาเรียนเศรษฐศาสตร์ราชภัฏเลยด้วยกันนะคะ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม